Inscenace
Menu
Aktuality

18. Listopad 2022 - M.Urubek

Stránky jsou v současnosti v rekonstrukci, aktuální informace sledujte na divadelním facebooku.

Další aktuality...
Režisér a vedoucí souboru
fotka
V letech 2001-2005 byl asis- tentem režie Martin Metelka

V letech 2009 - 2011 byl asistentem režie Jan Holec
Pravidelné zkoušky
Odkazy
Thyl Ulenspiegel - Informace
Premiéra: 13. března 2008

DIVADELNÍ SOUBOR MASARYKOVA GYMNÁZIA VSETÍN

Grigorij Gorin: THYL ULENSPIEGEL

/Bláznovská komedie o dvou dějstvích na motivy románu Charlese de Costera „Čtení o Ulenspiegelovi“/

Překlad: Růžena a Jiří Seydlerovi
Hudba: Grigorij Gladkov a další interpreti
Režie, scéna: Miroslav Urubek
Kostýmní spolupráce: Blanka Růžičková, Petra Klejdusová
Světla: Miroslav Šenkeřík, Daniel Vyškovský
Zvuk: Tomáš Hering
Text sleduje: Anna Langrová
Spolupracovali: Ladislava Běťáková, Marie Blahová, Lukáš Černoch, Jakub Holec, Marian Chytka, Viktor Chytka, Michal Konečný, Tomáš Koňařík, Eva Koňaříková, Simona Ondřejová, Jan Uhřík, Dana Uhříková
Sádrové odlitky obličejů a rukou herců vznikly pod vedením Mgr. Renaty Jurové

Osoby a obsazení:
Klaes, uhlíř …………………………………………………..………… Jiří Stacho
Soetkina, jeho žena ………………………………………..….... Anna Koňaříková
Thyl Ulenspiegel, jejich syn ………………………………..…. Maxim Kratochvíl
Nele, jeho nevěsta ………………………………………..……… Pavla Jedličková
Blondýnka Betkina ………………………............…….……... Šárka Trochtová
Brunetka Anna ……………………………………………..……… Eva Bartoňová
Kathelina, matka Nele …………………………..………………… Leona Vítková
Rybář Iost ……………………………………………………….……… Jan Holec
Lamme Coedyak ………………………………..…… Jan Herman / Hynek Vrána
Kalleken, jeho žena ……………………..…. Hanna Juříčková / Natálie Pleváková
Konšel …………………………………………………………..……… Petr Válek
Kat …………………………………………………………..……….. Jakub Mikač
Katův pomocník ………………………………………………..…... Ondřej Šimko
Mnich Cornelius ……………………………………………..……… David Pecina
Král Filip ………………………………………..……………… Adam Vyškovský
Královna Marie …………………………………………….……... Petra Masařová
Inkvizitor …………………………………………………..……... Vojtěch Trčálek
Princ Oranžský, velitel gézů ………………………………..……. Tomáš Václavík
Brigadýr Geusů ………………………………………..……………….. Petr Uhřík
Kaprál ………………………………….……………………………. Jiří Závodný
Riesencraft ………………………………………………..…….. Miroslav Smýkal
Generál don Liméz ………………………………………..…………. Štěpán Flégl
Stevenynová, obchodnice ………………………………..……... Gabriela Hurtová
Hostinská ………………………………………………..……….. Maria Pizzalová
Rybářův kumpán …………………………..…………………………... Petr Uhřík
Gézové ………………………..………….. Petr Mrázek, Jiří Šturala, Jiří Závodný,
Dominik Zukal, Boleslav Žemlík
Španělští vojáci …………………...… Petr Mrázek, Kristián Lambert, Jiří Šturala,
Jiří Závodný, Dominik Zukal, Boleslav Žemlík
Holky ………………………………………. Kateřina Dopitová, Petra Masařová,
Alena Navrátilová, Aneta Ščotková

Flandry, 16. století
„Synu, neber nikdy člověku ani zvířeti jeho svobodu, je to nejdražší statek na tomto světě.“ Charles Théodore Henri de Coster

Premiéra 13. března 2008 ve Vsetíně

Vlámsko neboli Flandry
V genech Vlámů se mísí keltská a germánská krev. Od roku 1477 spadaly Flandry pod panství Habsburků, v roce 1556 se na trůn dostává Filip II., syn císaře Karla V. Projevil se jako krutý utlačovatel vlastního národa i národů Španělskem ovládaných. V průběhu dramatických dějinných zvratů se původní historický region vévodství Flandry roztříštil mezi dnešní západní Belgii, jihozápadní Nizozemsko a severozápadní Francii. Moderní holandštinu a vlámštinu však dělí jen drobné rozdíly ve výslovnosti.
Gézové
Byli flanderští vlastenci, kteří vedli dlouholetý boj proti Španělům. Jejich pojmenování vyřkl jako hanlivou urážku rádce Charles de Berlaymont, jenž tak chtěl dodat odvahy místodržitelce Markétě Parmské, zaskočené peticí vlámských šlechticů. Pronesl: « Ce n’est qu’un tas de gueux. » (Je to jen hromada žebráků.), podle jiné verze: « Comment, madame, peur de ces gueux? » (Jakže, paní, strach z těch žebráků?), což poblíž stojící šlechtici zaslechli. Po několika dnech si vzbouřenci na hostině na výrok vzpomněli, načež všichni začali volat « Vivent les gueux! » (Ať žijí žebráci!) Tak toto označení přeměnili v titul cti. Slovo gueux bylo brzy pozměněno na holandské geus. Gézové se rekrutovali z prostých lidí a bojovali proti Španělům na souši (tzv. lesní gézové) i na moři (vodní gézové). Jejich významným úspěchem, bylo dobytí přístavu Brielle pod vedením Viléma Oranžského, jež zahájilo sérii dalších vítězství.
/Volně podle encyklopedií/

Členům divadelního souboru, kteří letos maturují a se souborem se budou loučit, jsme položili otázku:
Co vám bude příští rok ze života v divadelním souboru nejvíc chybět?
Tady jsou jejich odpovědi:

Jirka Stacho
Co mi bude nejvíce chybět? Asi parta skvělých lidí, o kterých vím, že mi vždy ve všem pomůžou, a na které se můžu spolehnout. Po aule, která je vždycky plná smíchu, a i když si to teď ještě neuvědomuju, tak asi i po té dřině, která je s tím vším spojená. Bojím se, že až to všechno skončí, tak budu mít najednou moc volného času a nebudu vědět, co s ním :) Divadlo mě toho naučilo strašně moc. Nemyslím teď hereckému umění. Ale zodpovědnosti a pokoře. A těším se, až se v září půjdu podívat do auly, kde jsem strávil pět let, že uvidím nové mladé lidi, kteří chtějí to samé.

Honza Holec
Odhodlanost a zapálenost kolektivu mladých lidí se společným cílem, který je dokáže během půlroku nenávratně stmelit. Aula plná smíchu, pláče i nervů. Soboty strávené úmorným zkoušením. Stres před premiérou. Oslepující světla reflektorů. Podpora ostatních, na kterou se mohu vždy spolehnout. Potlesk diváků, jenž by mohl trvat věčně. Vlastně úplně všechno. Každá chvíle, kterou jsem v souboru prožil, ať už byla jakákoliv. Děkuji panu režisérovi a všem lidem, s kterými jsem měl možnost se u divadla setkat.

Dan Vyškovský
Bude mi chybět skvělý kolektiv lidí, nezapomenutelná atmosféra a předletová příprava u každého představení. Pohled od osvětleného pultíku přes potemnělý sál plný nadšených diváků. Ale hlavně fakt, že na bráchu a všechny ty skvělý lidičky už nebudu moct svítit a pomáhat dotvářet jejich postavy.

Zvláštní poděkování:
Paní Marii Blahové, panu Miroslavu Fabiánovi, manželům Holcovým
a panu René Tovaryšovi za pomoc a sponzorské dary, Tomáši Chvatíkovi a Janě Živníčkové za spolupráci a Michalu Konečnému za zprovoznění internetových stránek souboru

Stránky divadelního souboru: http://www.dsmgv.com/
Kontakt: urubekm@centrum.cz
Stránky ateliéru kostýmních výtvarnic: http://variable.cz/
Stránky školy: http://www.mgvsetin.cz/