Členové souboru
Menu
Aktuality

19. Květen 2019 - M.Urubek

Poslední představení Lucerny na Vsetíně ve středu 5.6. v 19.00 hodin v lidovém domě. Vstupenky můžete zakoupit v Turistickém informačním centru Vsetín.

Další aktuality...
Režisér a vedoucí souboru
fotka
V letech 2001-2005 byl asis- tentem režie Martin Metelka

V letech 2009 - 2011 byl asistentem režie Jan Holec
Pravidelné zkoušky
Právě jsou v plném proudu letní prázdniny, tudíž se nezkouší
Odkazy
Urubek Miroslav
fotka

- vyučující Masarykova gymnázia Vsetín (ČJL-SV),
- režisér Divadelního souboru Masarykova gymnázia Vsetín a divadla IPSEN ve Vsetíně,
- herec Divadelního souboru Jana Honsy v Karolinka  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123626773-doma/40723310005/

- režisér valašské opery Osloboděná slibka v provedení Valašského orchestru lidových nástrojů (2012)  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/313295350020003/
- 2004–2007 člen odborné rady ARTAMA pro amatérské divadlo


Cena za nejlepší režii - Romeo a Julie - Napajedla 1996

Cena za nejlepší amatérskou režii - Jen žádnou paniku - Napajedla 1997

Cena za nejlepší inscenaci přehlídky - Manon Lescaut - Frýdek-Místek 1998

Cena za nejlepší režii - Zmoudření dona Quijota - Napajedla 2000

Cena divácké poroty za režii a herecké výkony - Bez roucha - Hovězí 2002

Cena za inspirativní inscenaci a režii - Bez roucha - Hovězí 2002

Cena za nejlepší režii - Bez roucha - Napajedla 2002

Hlavní cena festivalu za nejlepší inscenaci přehlídky - Zapeklitá komedie - Hovězí 2004

Cena za režii a výpravu - Zapeklitá komedie - Karolinka 2004

Čestné uznání za inscenaci - Átreovci - Karolinka 2006

Cena za režii a scénu - Átreovci - Karolinka 2006

Čestné uznání za scénografii - Átreovci - Náchodská prima sezona 2006

Zvláštní cena poroty za tvůrčí počin Miroslavu Urubkovi za syntézu všech divadelních scénických složek v inscenaci Átreovci - Napajedla 2006

Cena ze režii - Átreovci - Rakovník 2006

Cena za dramaturgii - Átreovci - Rakovník 2006

Čestné uznání za dramaturgii - Těžká Barbora - Napajedla 2007

Cena za režii a vedení Divadelního souboru Masarykova gymnázia Vsetín - Thyl Ulenspiegel - Karolinka 2008

Zvláštní cena odborné poroty Miroslavu Urubkovi za systematickou práci s DS Masarykova gymnázia Vsetín - Thyl Ulenspiegel - Divadelní Třebíč 2008

Cena za režii a obětavou práci při vedení studentského divadelního souboru - Thyl Ulenspiegel - Napajedla 2008

Cena diváka - Thyl Ulenspiegel - Napajedla 2008

Cena za pedagogicko-režijní počin v inscenaci Romeo a Julie - Vsetín, krajská přehlídka 2012

Hlavní cena festivalu za inscenaci Romeo a Julie - Napajedla 2012

Cena za režii - krajská přehlídka Divadelní Vsetín 2015

Cena za režii Napajedla 2015 (Jakub a jeho pán)

 

 


Hrál(a) ve hrách: